История на хороскопа

Първите доказателства за използване на хороскопи за предсказване на съдбата на отделни хора или цели народи са били в ранните периоди на Маите (около новата ера). Разбира се и в европейските, азиатските и африканските култури и народи имаме опити за предсказване на бъдещето, дори и в много по-ранни години, но те се различават по своята същност от направата на един хороскоп.

За хороскоп говорим едва когато хората са определили звездите на небето под формата на съзвездия и са следели точното разположение на звездите в момента на раждането на даден човек, по което определяли и неговата съдба.

През годините знанието на човечеството за хороскопите се увеличавало постоянно и те стават неизменна част от ежедневието им. Съвсем обикновено нещо е различни монарси и владетели да взимат решения на базата на това какво им диктува съдбата през техния хороскоп за следващия период от време.

Може би най-известните астролози в историята са онези, които работят за Хитлеристкия режим в Германия и оказват пряко отношение в развитието на Втората Световна война. Исторически факт е, че Хитлер (макар и да не е искал директно съвети от астролозите на Райха) се е съобразявал с предвижданията им. Личните астролози на управляващите в Германия по онова време са били длъжни да правят хороскопи и да тълкуват бъдещето на всеки един от управляващите в Германия и техните генерали.

В крайна сметка за влиянието на астрологията и на личните хороскопи на управляващите личности говори дори самия Бенджамин Франклин, който в едно от своите писма пише:


„Астрологията и изготвянето на хороскопи е една от най-древните Науки. Това е знание, което е уважавано много от Мъдрите хора, от старите хора и от Великите хора. Ако погледнете назад към миналото ще видите, че нито един владетел не е започвал война или сключвал мир, нито един генерал или главнокомандващ не е влизал в бой, накратко, нито едно важно дело, променило човешката история не е било предприемано без този, който решава първо да се посъветва с Астролог“